07 November, 2013

Bahasa Melayu bahasa kedua negara.

Jika kita merujuk perlembagaan persekutuan Perkara 152. Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan. Namun perkara itu semakin dipinggirkan. Bahasa Melayu tidak lagi dihormati oleh warganegara Malaysia...

No comments: