20 February, 2012

Untuk Siapa Imbuhan Ini???

Antara langkah-langkah pelan transformasi negara kerajaan Barisan Nasional.

1. Tok Imam yang berjumlah 4,254 orang seluruh negara dapat kenaikan elaun dari RM 450.00 kepada RM 750.00 sebulan.

2. Guru KAFA mendapat kenaikan elaun dari RM 500.00 kepada RM 800.00

3. Elaun guru takmir dinaikkan menjadi RM 100.00 bagi setiap slot yang diajar.

4. Johan Qori dan Qoriah tilawah antarabangsa mendapat imbuhan setiap bulan RM 2,000.00 sepanjang hayat mereka.

5. Bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat setiap tahun RM 95 juta.

No comments: